Arcanum - Liečivé bylinky pre Vás
Na Slovensko nedovážame produkty, ktoré by mohli byť v rozpore s právnymi normami Slovenskej republiky podľa zákona č. 13 zo 16. decembra 2003 uverejneného v zbierke zákonov č. 13/2004, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z.z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení zákona č. 260/1999 Z.z..
 
 
Ponúkané produkty dovážame na základe konzorcia EÚ o jednotnom trhu a voľnom pohybe tovaru v členských krajinách Európskej únie.

Podľa zmien v legislatíve si vyhradzujeme právo obmedziť, alebo rozšíriť ponuku dovážaných produktov.
Etnobotanický materiál slúži na okrasné a štúdijné účely. Umožňuje nám pochopiť iné kultúry a mentalitu. Semená v ponuke slúžia výhradne na pestovatelské a okrasné účely. Za dôsledky spôsobené ich náhodným požití nezodpovedáme.

Popis produktov má len informatívny charakter, nikoho nenabádame na užívanie látok i keď prírodných a legálnych. Niektoré prírodné látky majú schopnosť ovplyvňovať ľudskú psychiku a ich propagovanie by sa mohlo dostať do rozporu s §188a trestného zákona.